ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : กูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,00:35  อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : OBEC AWARDS เหรีญทองระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
รายละเอียดผลงาน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอรับการประเมินรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น    ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี   เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน) ซึ่งได้นำเอกสารวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน ด้านครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนที่ผ่านการประเมินผลงานระดับภาคใต้ระดับดีเยี่ยมมาประกอบ

เอกสารประกอบเพื่อขอรับการประเมินฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี   ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลละงู คุณครูปราณี ศรียาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                          นายกูอาหมาด  กูหลง

                                            พนักงานราชการ

                     Tel.  0950792339 Mail. kuamad99@hotmail.com

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,00:35   อ่าน 219 ครั้ง