ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพนารัตน์ มิ่งมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทนา ชำนาญเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมารีวัล สันหมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเกศณี แอแป
ครู คศ.2

นางสาวฮาบีบ๊ะ อาหมาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3