ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล 2

นางสาวซารีนา กุลโรจนสิริ
ครู คศ.1

นาวสาวดวงเดือน เจ๊ะสา
ครู คศ.1

นางสาวดารินา ชำนาญนา
ครูอัตราจ้าง