ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล 2

นางสาวซารีนา กุลโรจนสิริ
ครู คศ.1

นางสาวปราณี ศรียาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2