ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอามาลีนา มานะกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางตีก๊ะ ดำกระบี่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิภา แอหลัง
ครู คศ.1

นางสาวอังคณา ยาพระจันทร์
ครู