ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววาสนา มานะกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางตีก๊ะ ดำกระบี่
ครู คศ.1

นายมนัส สุขปักษา
ครู คศ.2

นางสาวนิภา แอหลัง
ครู คศ.1