ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุดา ซะยานัย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางฮาบีบ๊ะ อาหมาน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ