ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสอฝีย๊ะ มู่เก็ม
ครู คศ.2

นางสาวอามาลีนา มานะกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2