ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล 1

นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุดา ชะยานัย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2