ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล 1

นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจตจิรา จิ้วจวบ
ครูผู้ช่วย