ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9
ชื่ออาจารย์ : นางฝาริดะ หมื่นชล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,12:26  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางตีก๊ะ ดำกระบี่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,10:56  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : OBEC AWARDS เหรีญทองระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : กูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,00:35  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางฝาริดะ หมื่นชล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,00:42  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice กิจกรรม หุ่นยนต์ Lego พาเพลิน ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายกูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,15:03  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน เล่มที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายกูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,14:53  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน เล่มที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายกูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,14:52  อ่าน 609 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน เล่มที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายกูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,14:51  อ่าน 684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัด การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ชื่ออาจารย์ : นางสุภา ชยโสภัฎฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2560,12:58  อ่าน 888 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice กิจกรรม หุ่นยนต์ Lego พาเพลิน ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายกูอาหมาด กูหลง
ตำแหน่ง : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:30  อ่าน 1006 ครั้ง
รายละเอียด..