ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลงานเป็นอันดับ 3 ของเขตพืันที่ (อ่าน 671) 13 ธ.ค. 58
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 (อ่าน 773) 13 ธ.ค. 58
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ได้เป็นตัวระดับเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ไปแข่งระดับภาค (อ่าน 771) 20 ก.ย. 58
ผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 1140) 17 ก.พ. 58
กิจกรรมบอกรักแม่แผ่นไมค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1012) 07 ส.ค. 57
ชนะเลิศประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1003) 04 ก.ค. 57
ชนะเลิศประกวดแข่งขันประกวดมารยาทไทยชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1171) 04 ก.ค. 57
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี (อ่าน 1145) 04 ก.ย. 56
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 (อ่าน 1079) 03 ก.ย. 56
ชนะเลิศการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 (อ่าน 1498) 03 ก.ย. 56
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 (อ่าน 1645) 03 ก.ย. 56
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (อ่าน 754) 03 ก.ย. 56
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม (อ่าน 1066) 03 ก.ย. 56
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (อ่าน 834) 03 ก.ย. 56
การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.4-ป.6 (อ่าน 855) 03 ก.ย. 56
แข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 (อ่าน 702) 03 ก.ย. 56
ลำดับที่ 1 Spaeeh Contest 2013 ระดับ สพป.สตูล (อ่าน 895) 28 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 3 Spaeeh Contest 2013 ระดับ สพป.สตูล (อ่าน 870) 28 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 5 Spaeeh Contest 2013 ระดับ สพป.สตูล (อ่าน 947) 28 มิ.ย. 56
ด.ญ. วชิราภรณ์ น้อยฤทธิ์ เด็กดีมีคุณธรรม เครือข่ายละงู 1 (อ่าน 1100) 04 ม.ค. 56
โครงการ Pre-test เพชรพิมาน ประจำปี ๒๕๕๕ (อ่าน 1343) 23 ก.พ. 55
สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล (อ่าน 2440) 23 ก.พ. 55
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (อ่าน 1192) 23 ก.พ. 55