ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูกูอาหมาด กูหลง ชนะเลิศ Best Practice ดีเยี่ยม ระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
       นายกูอาหมาด  กูหลง พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลละงู ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม/ Best Practice โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม  ด้านนโยบาย กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน (กิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน) เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 
รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม
ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมและผู้เข้าแข่งขัน
กรรมการประเมินนิทรรศการกิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน
ร่วมถ่ายภาพกับประธานเปิดพิธีการประกวดและตัวแทนแต่ละกิจกรรมของภาคใต้
นิทรรศการกิจกรรมหุ่นยนต์ Lego พาเพลิน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,23:00   อ่าน 392 ครั้ง