ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Obec Awards 2559
ขอแสดงความยินดีกับครูสกุณา นองมณี  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม กลุ่มสาระภาษาไทย ด้านวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  และ นายกูอาหมาด  กูหลง  ครูผู้สอนยอดยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน  ได้รัลรางวัลเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,17:15   อ่าน 520 ครั้ง