ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

1.             มัสยิด

2.             เทศบาลตำบลกำแพง

3.             วัด

4.             พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเทศบาลตำบลกำแพง

5.             สถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู

6.             ที่ทำการไปรษณีย์

7.             โรงทำขนมจีน

8.             โรงกลึง

9.             ร้านซ่อมรถ

10.      สาธารณสุขชุมชน

11.      สำนักงานที่ดิน

12.      ร้านค้า

13.      ธนาคารไทยพานิชย์  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย

14.      ห้องสมุดประชาชน อ.ละงู

15.      สำนักงานเกษตร

16.      โรงน้ำ

17.      ตลาดสด

18.      การประปาส่วนภูมิภาค อ.ละงู

19.      ตลาดนัดเทศบาล

20.      ร้านเสริมสวย

21.      สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง

22.      สถานีประมงน้ำจืด อ.ละงู

23.      ค่ายลูกเสือปากบาง

24.      อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

25.      ที่ว่าการอำเภอละงู

26.      วิทยาลัยการอาชีพละงู

27.      องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง