ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

รายชื่อนักเรียนโรงเรี่ยนอนุบาลละงูที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
                       ชื่อ - สกุล                       ระดับชั้น          วิชาที่สอบ         รางวัลที่ได้
           1.เด็กหญิงจิราพร  บูหวัง            ป.6            วิทย์ประถม      เหรียญทองแดง
           2.เด็กหญิงสิรินาถ  ศรีนาด         ป.6           วิทย์ประถม      เหรียญทองแดง
           3.เด็กหญิงอภิญญา  ชุสกุล        ป.6           วิทย์ประถม      เหรียญทอง
           4.เด็กหญิงอริสรา  โอฬาริ           ป.6           วิทย์ประถม      เหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2558,05:47   อ่าน 1798 ครั้ง