ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
กิจกรรมบอกรักแม่แผ่นไมค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
        โรงเรียนอนุบาลละงูได้มอบหมายให้ครูปฐมาวดี  เครือแก้ว นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ผ่านไมค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กระลึกถึงพระคุณแม่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่แม่ผู้ให้กำเนิด สร้างสำพันธ์ที่ดีเกิดสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภัคดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ในเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดังนี้
        
        1. เด็กหญิงเยาวณีย์  สอและ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
        2. เด็กหญิงสโรดา  ปานพันธ์          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
        3. เด็กหญิงเกวลี  จุลศรี                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
        4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบัว         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
        5. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  วีรเทวีวิทย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
        6. เด็กหญิงวาริษา  มานะสถิรกุล      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
        7. เด็กหญิงนิธิพร  คุณวงศ์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2557,08:33   อ่าน 1012 ครั้ง