ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศประกวดแข่งขันประกวดมารยาทไทยชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
        ด้วยโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียนทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ วัดมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 
        ทางโรงเรียนอนุบาลละงูจึงส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา โดยมีรายการแข่งขันดังต่อไปนี้
 

        1. แข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ป.1 - ป.3

        2. แข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ป.4 - ป.6

        3. แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3

        4. แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6

        5. สวนมนต์แปล

        6.วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3

        7. ประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3

        8. ประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6

       ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงูได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 คือ
 

       1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6

       ด.ช.วันชัย เพ็ชรครุฑ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/3

       ด.ญ.สุพรรษา เพชรประคอง ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

       ครูผู้ควบคุม นางอารอบ จินดารัตน์

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2557,00:00   อ่าน 1171 ครั้ง