ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเด่น
โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา

       การพัฒนาคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา  จำเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน ตาม หลักธรรมาภิบาล  ผู้บริหาร  ผู้สอน  บุคลากรทุกท่านต้องเข้าใจระบบการทำงานของโรงเรียน  ตามระบบหลักและระบบสนับสนุนรวม  10 ระบบด้วยกัน  พร้อมนำความรู้ที่ทันสมัย  ทันเหตุการณ์กับยุค  ICT  มาใช้ในการเรียนการสอน  บุคลากรต้องใช้สื่อการเรียน  E-learning  และ  E – book  ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพนักเรียนซึ่งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรมอย่างแท้จริง และเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,15:42   อ่าน 2171 ครั้ง