ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการเด่น
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

     สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนอนุบาลละงูซึ่งมีปริมาณขยะสูงขึ้นเรื่อย    ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำขยะเพิ่มขึ้นคือ  การไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง  หากได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีและเป็นไปอย่างมีระบบ  โดยมุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงได้เป็นอย่างดี

                ดังนั้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะ  จึงได้ทำโครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนอนุบาลละงูขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,15:41   อ่าน 30797 ครั้ง