ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
ด้านนักเรียน

1.             นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล ทุนโครงการวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทุนละ 84,000  บาทต่อปี

2.             นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา จำนวน 1 คน

3.             นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล โครงการ SMAP  สอบได้ตัวจริง 3 คนลำดับที่ 1  ลำดับที่ 4  และลำดับที่ 18   สอบได้สำรองจำนวน  2  คน

4.             นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล โครงการ EP  สอบได้จำนวน 2 คนลำดับที่ 2  ลำดับที่ 24 

5.             นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล ประเภทลู่ 3 นอกเขตต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ได้จำนวน 13 คน ลำดับที่ 1,12,37,45,59,64,68,84,110,111,118,119,144  และสำรอง 1  คน 

6.             นักเรียนสอบชิงทุนภูมิทายาทได้ที่ 1 ของเครือข่ายละงู

7.             นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ (ขยะรีไซเคิล) ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2553

8.             นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รายการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2552  และรางวัลชนะเลิศ  รายการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2552   

9.             นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันท่องอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553

10.      นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันคัดลายมือนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553

11.      นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับป. 1-6  ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553

12.      นักเรียนได้รับรางวัล  การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2553

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2555,14:02   อ่าน 3071 ครั้ง