ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สตูล จับมือ สถาบันฝึกหัดครู มาเลเซียร่วมพัฒนาภาษามาลายู-อังกฤษ
 สพป.สตูล จับมือ สถาบันฝึกหัดครู มาเลเซียร่วมพัฒนาภาษามาลายู-อังกฤษ 

              นายอาสดุลย์  พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบปะคณะครูจากมาเลเซีย ที่ให้ความอนุเคราะห์ มาให้การอบรมครูในสังกัด สพป.สตูล ด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ซึ่งสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตสุลต่าน อับดุล ฮาลิม เมืองสุไหงปัตตานี รัฐเคดาห์ มาจัดอบรมให้แก่ครูสังกัดสพป.สตูล  ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.พ.60 ณ ห้องประชุม สพป.สตูล
              คณะครูจากมาเลเซียกล่าวว่า หลังจากการร่วมกิจกรรม จากการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ รับรู้ได้ว่า ครูสตูลที่รับการอบรมมีความสุขในการอบรมเป็นอย่างดี
              นายอาดุลย์ยังกล่าวให้คณะครูที่รับการอบรมได้นำความรู้ เทคนิค ทักษะไปสู่ผู้เรียนให้มากที่สุด เนื่องจากภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษามาลายูเนื่องจากจังหวัดสตูลติดชายแดนประเทศไไทย มาเลเซีย  เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญภาษาเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ในการสื่อสารอย่างมีความสุข
              Mr. KHAIRUL  AZLI  กล่าวว่า จากการสัมผัสและการประเมินหลังการอบรมครูว่า เป็นความสุขในการจัดการอบรมครั้งนี้ สร้างความสุขเรียนรู้เทคนิคได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลอบรมให้ครูในสังกัดสตูลฟรีในประเทศมาเลเซียขอให้ สพป.สตูลได้สนับสนุนครูในนามขององค์กร

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 1319 ครั้ง