ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนยุคโควิด 19
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียนในสถานการณ์โควิด สร้างความสัมพันธ์และความปลาบปลื้มใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
#โรงเรียนอนุบาลละงู#
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,16:08   อ่าน 64 ครั้ง