ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬา "บัวชมพูเกมส์" 2018
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561  ท่านรองสะอาด อุสมา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลละงู “บัวชมพูเกมส์” ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งในการจัดกีฬาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทักษะความสามารถด้านกีฬา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ เสริมสร้างความสามัคคี สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีรูปแบบการจัดกีฬาสีที่สมบูรณ์แบบ ทั้งความคิดสร้างสรรค์  แปลกใหม่ ตระการตา โดยใช้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและโครงการ  รวมทั้งสิ้น 1.5 แสนบาท ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพอใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,20:47   อ่าน 596 ครั้ง